Polityka prywatności

Administratorem danych w zgłoszeniach na stronie Jobxion.pl jest firma Jobxion Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 33.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego na stronie Jobxion.pl, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.